Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Minder overgeslagen in haven Rotterdam

Vergeleken met een zeer goed eerste halfjaar 2015 (toename overslag met 6,8%) is de overslag van goederen in Rotterdam in het eerste halfjaar 2016 met 3,0% afgenomen

De daling was het sterkst in het droog massagoed (-9,9%). Hoewel er iets minder nat massagoed werd overgeslagen (-1,1%), is het volume ruwe olie en olieproducten nog steeds op een historisch zeer hoog niveau

2,3% minder containers (TEU) passeerden de haven

De offshore sector heeft een aantal omvangrijke projecten gerealiseerd, maar lijdt onder de teruggelopen investeringen in de olie- en gaswinning / Persbericht Havenbedrijf Rotterdam