Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

31 augustus 1871

Verkoop door Joost Pot van zijn scheepswerf te Slikkerveer aan Pieter Smit Pieterszn

Het is de grondslag voor de oprichting van de
N.V. Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit jr. te Slikkerveer

Met de bouw van enkele sleepboten zal door hem in juli 1877 een
tweede bedrijf worden opgericht: de 'Slikkerveersche Sleepdienst'

In 1890 zal het bedrijf vanuit Slikkerveer naar Rotterdam Zuid
worden verplaatst en daar op 1 mei 1894 worden geopend

Bron W. Grund 'Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit jr. N.V.'

Collectie Albert Heino