Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

De kapitein aan wal?

Onder deze intrigerende titel organiseert de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (NVKK) in samenwerking met het Koninklijk College Zeemanshoop (KCZ)
in Amsterdam een symposium op 13 oktober 2016

Zullen de schepen in de nabije toekomst niet meer bemand worden en vanuit een controlekamer aan de wal worden gevaren in plaats vanaf de scheepsbrug?

Geen wachtofficier, noch machinekamerpersoneel, noch matrozen, een kok of welke schepeling dan ook aan boord?

De organisatie heeft de volgende sprekers uitgenodigd om dit onderwerp toe te lichten:
Tineke Netelenbos, voorzitter KVNR,
Joost van Ree, Sales Director VSTEP,
Ir. Johan de Jong/Jos van Doorn MARIN,
KLTZ Paul Dröge van de Koninklijke Marine,
Prof. Dr. Eric van Hooydonk, professor Havenrechten en advocaat (Universiteit Gent)
Ir. Klaas Visser (Schout bij Nacht b.d.) T.U. Delft

Als moderator treedt op: Alex van Binsbergen (oud-voorzitter van de NVKK)

Na afloop is er voldoende tijd om te netwerken onder het genot van een hapje/drankje

Omdat wij een grote toeloop verwachten en u niet willen teleurstellen, vragen wij u zich tijdig vooraf aan te melden door middel van € 10,- op rekening nr. NL 49 INGB 0000589383 ten name van: Koninklijk College Zeemanshoop Amsterdam, Onder vermelding van: Symposium NVKK

Bij bevestiging van de ontvangst van dit bedrag bent u verzekerd van toegang
Het maximaal aantal personen dat wij kunnen accommoderen is 60,
exclusief sprekers, pers en bestuursleden
De aanvang is 13.00, zaal open 12.30

Het symposium wordt gehouden in de sociëteitsruimte van KCZ,
Muntplein 10, 1012 WR Amsterdam - info: www.zeemanshoop.nl