Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

Overslag Amsterdam gedaald

De overslag in de Amsterdamse haven is door een flinke daling van de aan- en afvoer van steenkool in de eerste zes maanden van dit jaar 7% lager uitgekomen dan vorig jaar

De overslag van steenkool nam met 27% af
Dit heeft het Havenbedrijf Amsterdam (HbA) maandag bekendgemaakt

Ook de overslag van agrarische grondstoffen (-1,2%) en olieproducten (-1,6%) in de Amsterdamse haven kwam lager uit dan in de eerste zes maanden van 2015
Daarentegen was er een stijging voor de overslag van containers, met iets meer dan 11%

Twee andere havens in het Noordzeekanaalgebied noteerden een stijging van de overslag
In IJmuiden steeg die met 1,3% en in Beverwijk met 148%
De haven van Zaanstad presteerde met een daling van 38% aanmerkelijk slechter

Het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam aandeed in het eerste half jaar bedroeg 52 tegen 56 vorig jaar