Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 ✉ koopvaardij@gmail.com

Sloop pier Scheveningen

Het noordelijke stalen eiland van de pier is 25 augustus door Kruiswijk weggehesen
Het eiland was bijna 1000 ton aan gewicht, deze is door een bok gehesen en daarna op een ponton geplaatst, de bok en het ponton zijn gezamenlijk naar Vlaardingen gevaren
Daar zal op het vaste land deze vakkundig gesloopt worden

De voorbereidingen om dit veilig en vakkundig uit te voeren hebben maandenlang geduurd
Alle instanties zijn nauw betrokken, zoals gemeente, rijkswaterstaat, politie etc.
Op deze manier hebben zij uiteindelijk het eiland veilig en compleet kunnen verwijderen

Één van de voorbereidingen was om van tevoren het gewicht te weten,
woensdag 20 juli is het te slopen eiland van de pier gewogen
Dit is gedaan d.m.v. de vier pilaren iets te tillen en daaronder "weegschalen" te plaatsen
In de pilaren hebben zij een hele nieuwe constructie gemaakt waar de hijspunt aan vast gemaakt kon worden

De sleepboot DUTCH PIONEER die het flottielje voortrekt
Het eiland hangt in de drijvende kraan MATADOR 3
en wordt nog geduwd door de sleep/duwboot CATHARINA 11

Verder zien wij de RPA 16 van het Havenbedrijf om e.e.a. qua veiligheid op de Waterweg te begeleiden

© Cees van der Kooij