Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Maeslantkering functioneringssluiting

Hoogwaterdreiging of niet, een keer per jaar sluiten de Maeslantkering
en Hartelkering hun deuren

Dit heet de functioneringssluiting die dit jaar op zaterdag 17 september plaatsvindt

Rijkswaterstaat voert de jaarlijkse functioneringssluiting uit als voorbereiding op het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april

Het nabijgelegen Keringhuis, Publiekscentrum Water is deze hele dag geopend met allerlei activiteiten

Eventuele technische of organisatorische problemen kunnen zo aan het licht komen,
zodat deze nog voor het stormseizoen kunnen worden verholpen

De Europoortkering, gevormd door de Maeslantkering en de Hartelkering, beschermt met de achterliggende dijken bijna 2 miljoen mensen in Rotterdam, Dordrecht en het omliggende gebied tegen stormvloeden van de Noordzee

De sluiting start op zaterdag 17 september naar verwachting rond 15.00 uur en is goed te zien vanaf de uitzichtheuvel naast het Keringhuis

De datum en het tijdstip zijn onder voorbehoud, omdat deze onder invloed van natuurlijke omstandigheden kunnen wijzigen - Maritiemnieuws.nl