Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

O.R. Boskalis akkoord vlootrationalisatie

De ondernemingsraad van Boskalis heeft unaniem een positief advies afgegeven over het begin juli aangekondigde vlootrationalisatieplan - Bron Maritiemnieuws.nl

Onderdeel van het positieve advies is een akkoord om 2 van de 5 Fairmount schepen vooralsnog te blijven bemannen met Nederlandse werknemers

De komende 2 jaar zullen er 24 vaartuigen uit de vaart genomen worden en komen wereldwijd circa 650 arbeidsplaatsen te vervallen

Tevens heeft Boskalis een principeakkoord gesloten met de ondernemingsraad over een sociaal plan

De reductie in arbeidsplaatsen zal waar mogelijk verlopen middels natuurlijk verloop en herplaatsing en getroffen medewerkers kunnen aanspraak maken op een sociaal plan

Boskalis zal de vakbonden uitnodigen om de besprekingen hierover te hervatten