Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

Testen Maeslantkering succesvol verlopen

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is zaterdagmiddag met succes getest

Het was de jaarlijkse 'functioneringssluiting', waarbij voor het stormseizoen begint wordt getest of de deuren van de stormvloedkering goed functioneren

Hoewel het sluitproces volledig automatisch verloopt, kan Rijkswaterstaat
de kering ook handmatig sluiten
Daarom werden deze keer enkele stappen in het sluitproces geoefend

Na de sluiting liet Rijkswaterstaat via Twitter weten: We zijn klaar voor het stormseizoen
De Maeslantkering is succesvol gesloten

Naar de testsluiting kwamen ruim vierduizend bezoekers kijken
Dat was meer dan in andere jaren - RTV Rijnmond