Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Voormalige Karel Doorman

19 september 2016 te IJmuiden na een bezoek aan de hoofdstad onderweg naar zee

Het Belgische fregat LEOPOLD I F 930
Opgeleverd in 1991 door Scheepswerf De Schelde B.V. in Vlissingen
als KAREL DOORMAN F 827 aan de Koninklijke Marine
Eind 2005 verkocht naar België en op 29 maart 2007 gedoopt
en in dienst gesteld door de toenmalige Koningin Fabiola van België

Marcel Coster