Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Aanbesteding veerdienst Maassluis-Rozenburg

De provincie is verantwoordelijk voor de exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg

De huidige overeenkomst voor de exploitatie, die uitbesteed is aan een vervoerder,
eindigt op 1 januari 2018

Voor sluiten nieuwe exploitatieovereenkomst wordt een Europese aanbesteding gestart
Provinciale Staten besluiten in december 2016 over de kaders van de aanbesteding

Een goede bereikbaarheid tussen de Zuid-Hollandse eilanden en het vaste land is
voor de provincie Zuid-Holland van groot belang

Het veer Maassluis-Rozenburg draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid
en veiligheid van deze regio
Behalve een goede dienstregeling heeft de provincie Zuid-Holland ambities voor het verduurzamen van het veer en het verhogen van de service aan de reiziger

De functie van de veerdienst zal wijzigen na de opening van de Blankenburgtunnel,
waarvan de realisatie om en nabij 2022 wordt verwacht

Na de opening van de tunnel is de verwachting dat de behoefte aan de oeververbinding
zich waarschijnlijk zal gaan beperken tot het voet- en fietsverkeer

Voor die groep reizigers zal een toekomstbestendige veerdienst Maassluis–Rozenburg
nuttig en noodzakelijk zijn · Maritiemnieuws.nl

1 november 2011 gezien vanaf de Rozenburgse kant de STAELDIEP