Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Overslag in Rotterdamse haven gedaald

Vorig jaar nam de overslag met 4,9% toe tot 466 miljoen ton

Allard Castelein: “Overslagcijfers vertellen maar een deel van het verhaal
Zo staan bedrijven in de offshore sector onder druk en hebben verschillende bedrijven
in de regio recent grote aantallen ontslagen aangekondigd”

In vergelijking met de zeer goede drie kwartalen van 2015 (+5,4%)
is de goederenoverslag in dezelfde periode dit jaar met 1,9% gedaald
Vooral kolen en ijzererts zaten in de min | Maritiemnieuws.nl

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam:
“De verschillende sectoren in de haven kennen elk hun eigen dynamiek

De afname met 1,9% is dan ook een optelsom van verschillende ontwikkelingen
Over heel 2016 hopen we in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen”