Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Baggerschip op gas voor Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven krijgt een milieuvriendelijk baggerschip de 'Ecodelta'
Het schip draait op gas in plaats van gasolie en komt in 2018 in de vaart

Dat is ná het grootschalige uitdiepen van de Nieuwe Waterweg en de havenbekkens

Het schone schip vormt een belangrijk onderdeel van een nieuw onderhoudscontract
dat Bagger- & Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle heeft gesloten
met het Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf, beheerder van de haven, moedigt het gebruik van schone brandstof aan

Bij vloeibaar gas lng is de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) tot 20 procent lager dan bij gasolie, de uitstoot van stikstofoxide is 85 procent lager en de zwavel- en fijnstofemissies worden tot praktisch nul teruggebracht

De Friese werf Barkmeijer in Stroobos bouwt het nieuwe schip