Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

De GPS valt uit, wat nu!!

Het jaarlijkse symposium dat het Nautical Institute (Netherlands Branch) met ons College organiseert, heeft als titel: ”Recent decline of nautical knowledge on board?” over de recente achteruitgang van nautische kennis van wacht officieren op de brug

‘Sluit het zeevaartonderwijs nog wel aan op de praktijk aan boord?’
Over dit onderwerp valt heel veel te vertellen en te bediscussiëren

Talloos zijn de klachten van onze seniorzeevarenden over het gebrek aan praktische en theoretische kennis waarmee de jeugdige stagiaires tegenwoordig aan boord stappen
Is dit terecht? Wat zijn uw ervaringen?
Discussieer mee en breng uw mening naar voren

Op donderdag 24 november bent u welkom vanaf 13:30 uur
bij het Koninklijk College Zeemanshoop, toegang vrij, sprekers:
Wim van Buuren (NL Loodsen Corporatie)
Jaco Griffioen (Docent STC)
Kapt. Rudolf Roozendaal (Boomsma Shipping)

Datum: 24 november 2016
Locatie: Koninklijk College Zeemanshoop, Muntplein 10, Amsterdam
Zaal open: 13:30 uur, aanvang: 14:00 uur, afsluiting 16:30 uur met netwerkborrel