Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

Scheepsmetingsregister gedigitaliseerd

De handgeschreven registerboeken van de Scheepsmetingsdienst uit de collectie van de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam zijn sinds kort digitaal raadpleegbaar
via de site http://scheepsmetingregister.maritiemmuseum.nl

Met de digitalisatie van dit register is een lang verwachte wens van het museum in vervulling gegaan om deze metingen van 1899 tot en met 1989 voor een groot publiek online toegankelijk te maken en de informatie te behouden voor toekomstige generaties

Het Maritiem Museum Rotterdam is blij met de mijlpaal die de digitalisering van het Scheepsmetingsregister betekent voor het museum dat door kenners wordt gezien
als een internationaal kennisinstituut op maritiem gebied