Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Herdoopt

12 november 2016 op de Nieuwe Waterweg bestemd voor de haven van Maassluis
met de Goedheiligman

PAKJESBOOT 12 ex. HYDROGRAAF
Het schip werd in 1909-1910 gebouwd
door de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord in Rotterdam
11 oktober 1909 op stapel gezet en te water gelaten op 26 januari 1910

Zoals toentertijd gebruikelijk was een stoomboot met twee kolengestookte stoommachines
Het kreeg een diepgang van slechts 1,80 meter,
waardoor het uitstekend in staat was in de ondiepe kustwateren in
Zuidwest-Nederland, de Zuiderzee en de Waddenzee te opereren

4 mei 1910 indienst gesteld bij de Koninklijke Marine
16 oktober 1962 uit de sterkte afgevoerd
Overgedragen aan Zeekadetkorps te Rotterdam, in oktober 1964 in gebruik genomen
Later kwam het in bezit van de korpsen Den Helder en Amsterdam
Het schip werd zoveel mogelijk teruggebracht in de oude staat

Door geldgebrek ging de conditie van het schip echter
hard achteruit, liggend in de voormalige Zouthaven in Amsterdam

Eind 1983 werd het schip verkocht aan Harry Smit, die daarvoor
in de havens om het IJsselmeer al vele botters, aken en blazers had opgeknapt

Ook was hij met zijn Stichting Het Varend Museumschip eigenaar
van de driemaster Elisabeth Smit die met passagiers dagtochten
maakte en waarmee hij de vraag niet meer aankon

De Hydrograaf werd volledig gerestaureerd, binnen afgetimmerd
als luxe salonschip en voorzien van twee Rolls-Royce
dieselmotoren om er dagtochten mee te maken voor gezelschappen
Sindsdien met thuishaven Amsterdam te huur als partyschip voor maximaal 150 opvarenden
10 november 2016 als HYDROGRAAF op de Nieuwe Waterweg bij Maassluis