Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

Containers verloren

De eerste gevolgen van het naderende stormweer doen zich gelden:
de RED CEDAR - op weg van Hamburg naar Antwerpen - verloor ten noordwesten van Texel 15 containers

De Kustwacht heeft een waarschuwing voor het scheepvaartverkeer doen uitgaan en verzocht naar de verloren containers uit te kijken

De RED CEDAR uitgaand Westerschelde ter hoogte van Bath op 5 februari 2010

© Patrick Blankwaard