Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com
13 februari 2017 in de binnenhaven bij Vlissingen

CALAND PLUS
ENI nummer: 02325162
Eigenaar Reinplus VanWoerden Bunker, Rotterdam

Na de fusie van Petroplus Marine B.V. met Reinplus Bunker GmbH in Wiesbaden
en het Rotterdamse bedrijf Van Woerden B.V. in 1994
nam het bedrijf haar vorm aan na het samengaan met Argos Rivierbunkers B.V. in 2011

© Lucien van der Horn