Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com
20 april 2017 op de Oude Maas bij Barendrecht met bestemming Hamburg

ORALYNN
Bouwjaar 2008, imonummer 9402677, grt 3953
Eigenaar Lynn Shipping C.V., Gibraltar
Manager South End Tanker Management B.V., Dordrecht
Bouwwerf Rongcheng Xixiakou Shipyard Co. Ltd., Rong Cheng, / XXK06-035

© Paul Gerdes