Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com
Damen Shipyards neemt de werf Keppel Verolme in de Rotterdamse Botlek over

Het bedrijf heeft daar overeenstemming over bereikt
met branchegenoot Keppel Offshore & Marine uit Singapore

10 april 2017 is melding gemaakt van het voornemen tot overname
bij de Nederlandse Autoriteit voor Consument en Markt
Doel is tegen het einde van het 2e kwartaal de overeenkomst af te sluiten

Verolme is sinds 1957 actief in de Botlek in de haven van Rotterdam
Bij de reparatiewerf werken zo’n 250 mensen

Door de overname krijgt Damen de beschikking over een dok waar de allergrootste schepen, booreilanden en andere maritieme objecten kunnen worden
binnengebracht voor bijvoorbeeld onderhoud of reparatie

Na de overname heeft Damen de beschikking over vier grote reparatiewerven
in de nabijheid van de Rotterdamse haven

Twee zijn gevestigd in de Maasstad zelf, de overige twee in Vlissingen en Amsterdam
De werven gaan nauw samenwerken, maar banen staan vooralsnog niet op de tocht