Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com
24 mei 2017 op de Westerschelde bij Vlissingen

ENTERPRISE
Eigenaar Nederlands Loodswezen B.V., Rotterdam
Jetgedreven tender - Discovery klasse

© Lucien van der Horn