Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com
11 mei 2017 aankomst in Delfzijl
KINATSI met assistentie van de sleepboten WATERSTAD en GRUNO IV,
ze meerde af aan de zoutverlading Akzo-Nobel

© Bert Romeling