Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com
Rijkswaterstaat laat 3 multifunctionele schepen voor de Rijksrederij bouwen

De Multi Purpose Vessel 30 (MPV 30) combineert diverse functies zoals vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek op 1 schip

De MPV’s 30 worden door Combinatie Bijlsma Wartena B.V. te Warten
en Maritiem Cluster Friesland gebouwd

De MPV 30 wordt ingezet op de grote binnenwateren,
de Waddenzee en de Noordzee tot 30 mijl uit de Nederlandse Kust

Rijksrederij beheert de schepen van onder andere Douane, Kustwacht,
Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat