Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2014, e-mail koopvaardij@gmail.com
'Amsterdam 1930'

De maritieme fotografie van Willem Langhout

Samen met zijn scheepvaartvriend Pam von Münching fietste Willem Langhout
tussen 1927 en 1933 met enige regelmaat door de Amsterdamse haven

Met zijn fotocamera, die hij altijd bij zich had, legde shiplover Langhout
allerlei schepen vast die in die jaren de haven van Amsterdam aandeden

Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan passagiers- en vrachtschepen,
maar ook aan tankers, marineschepen, walvisvaarders en zelfs een kabellegger

Op de omslag van het boek prijkt het passagiersschip ‘Johan van Oldenbarnevelt’
bij het binnenvaren van de op 29 april 1930 officieel geopende Noordersluis in IJmuiden

Bijna negentig jaar later worden de door Willem Langhout genomen zwart-witfoto's
in 'Amsterdam 1930' gepubliceerd

De bijbehorende teksten zijn geschreven door Bert Lamers die in het najaar van 1977
de gehele maritieme collectie van Willem Langhout overnam

De vastgelegde maritieme beelden geven een prachtige maritieme kijk op de Amsterdamse haven van de eindjaren twintig en de beginjaren dertig van de twintigste eeuw!

'Amsterdam 1930'
ISBN 978-90-8616-158-4
Formaat 220x265 mm, 96 pagina’s, ruim 142 zwart-witfoto’s,
softcover en geschreven in de Nederlandse taal

Uitgever Lanasta, auteur Bert Lamers, prijs € 15,95
Verkrijgbaar in iedere goede boekhandel