Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2014, e-mail koopvaardij@gmail.com
10 juni 2018 afgemeerd langszij de 'Castor' in de Rynhaven, Rotterdam

ZUIDERZEE
1956 gebouwd bij Gebr. Akerboom, Oegstgeest
in opdracht Ministerie van Landbouw en Visserij, thuishaven Harderwijk

De taak die het schip kreeg was om op het IJsselmeer als inspectievaartuig
de visserijschepen te controleren of zij de toen geldende regels wel navolgden
voor het Rijksinstituut voor visserijonderzoek (RIVO)

De thuishaven was Harderwijk, later werd dit Medemblik
Na 25 jaar dienst te hebben gedaan werd ze uit haar functie ontheven
en verkocht aan de hoogste bieder

Nu dient ze reeds 20 jaar als sportvisserij- en rondvaartbedrijf en wordt bewoond

De schipper Wil van Parijs en onze wisselende matrozen doen hun uiterste best
om het te behouden op het niveau wat het in al die jaren is geworden;
een goed onderhouden schip met een prima keuken aan boord, bron Sportvisserij Zuiderzee

© Carla Lamers-Costima