Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2014 ✉ koopvaardij@gmail.com
Leuke opening LEGO®-expositie in het sleepvaartmuseum

Het is niet zo gebruikelijk dat tijdens openingen van nieuwe exposities in het sleepvaartmuseum de jeugd prominent aanwezig is
Afgelopen zaterdag was dat zeker wèl het geval

Behalve de opening van de tentoonstelling was er ook de uitreiking van de prijzen voor de LEGO-wedstrijd die speciaal ter gelegenheid van deze wisseltentoonstelling is georganiseerd

De officiële handelingen vonden deels in het voormalige Gemeentemuseum plaats
omdat daar meer ruimte is

Op de oproep van het sleepvaartmuseum waren verrassend veel reacties gekomen
De zeer jeugdigen werden aangemoedigd zo door te gaan;
de ouderen zijn er trots op dat hun werk in de vitrines te zien is

De expositie werd geopend door voorzitter Cor Oudendijk van het IJmuider Zee- en Havenmuseum omdat directeur Ben Iskes van het gelijknamige sleepbedrijf, eveneens uit IJmuiden, op het laatste moment liet weten helaas niet tijdig aanwezig te kunnen zijn

Een professioneel gemaakt LEGO-model van de Zwarte Zee (IV) is met haar 2 meter lengte het pronkstuk van de expositie

Expositie loopt tot en met 23 september in het Nationaal Sleepvaart Museum,
Hoogstraat 1-3, 3142 EA Maassluis, www.nationaalsleepvaartmuseum.nl

De RPA 15, een sleepboot van de Havendienst, in Lego

© Nationaal Sleepvaart Museum