Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Bij Vlissingen

24 juni 2016 op de Westerschelde

ORION
van het Loodswezen Nederland B.V.

© Lucien van der Horn