Dagelijks met nieuws en foto(s) over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 / e-mail koopvaardij@gmail.com

Bij Vlissingen

24 juni 2016 op de Westerschelde

ORION
van het Loodswezen Nederland B.V.

© Lucien van der Horn