Dagelijks met nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004, e-mail koopvaardij@gmail.com

Gebouwd in Muiden

7 september 2016 op de Westerschelde bij Terneuzen

CARLOT
Bouwjaar 1960
Gebouwd op de werf v/h H. Schouten N.V. te Muiden
Zij werd bekostigd uit de nalatenschap van mejuffrouw C. M. J. Meyer,
die bij testament had bepaald, dat de naam 'Carlot' werd

28-11-1960 doop en ingebruikname 'Carlot' op Terschelling
9-2000 uit actieve dienst op Terschelling

2001 gekocht door Stichting Carlot, ligplaats Elburg

Door het nieuwe bestuur van de Stichting is in september 2014
de 'Carlot' verplaatst naar de nieuwe ligplaats
in de voormalige veerhaven in Terneuzen

© Jan van Oost