Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2004 ✉ koopvaardij@gmail.com
3 augustus 2017 op één foto gevangen de....

FREEWAY bezig uitbaggeren vaargeul naar Emden
en de CHARLOCK ook bezig met een vaargeul die naar de Eemshaven en brengt de baggerspecie naar Delfzijl voor het aanbrengen kwelders langs het Zeehavenkanaal

© Bert Romeling