Nieuws en foto's over de Nederlandse zeescheepvaart
Tewaterlating 21 december 2014   E-mail: koopvaardij@gmail.com
10 augustus 2018 afgemeerd in de Veerhaven te Rotterdam voor het voormalige hoofdkantoor van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd voorheen Rotterdamsche Lloyd

BORNEO
Bouwjaar 1938, brandmerk 4560 B Amst 1955, IVR 2004560, grt 40
Eigenaar Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' N.V., Amsterdam
Lengte 16,50 meter, breedte 4,00 meter, diepgang 1,30 meter
1 scr, diesel 2t 2cyl Kromhout (nr.8808) type 2-H-2, 60bhp-44kW @300rpm
Gebouwd Fa. G. de Vries Lentsch Scheepswerf 'Het Fort', Nieuwendam / 537
Tewaterlating 21 september 1938, opgeleverd 28 oktober 1938

© Mare Liberum scheepsfotografie
1969 op de slopershelling, één dag voor aanvang van de sloop sleepboot verkocht,
daarmee een bestemming voor de recreatievaart

3-10-1969 eigenaar S.J. Meijn, Haarlem
17-8-1981 eigenaar O. Heijn, Heemstede
21-12-1990 eigenaar M.A.J.M. de Gruyter, Haarlem

10-1996 opgenomen in het register van het 'Nationaal Varend Monument', nummer 60

Naast de sleepboot 'Borneo' voeren in die tijd zusterschepen
onder de namen 'Celebes', 'Java', en 'Sumatra', type Amsterdammer

© Mare Liberum scheepsfotografie